Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż dane osobowe użytkowników forum ekrawiectwo.net są zbierane i przechowywane w bazie danych forum, którego administratorem jest firma RED CHERRY Magdalena Wiśniowska, ul. Dojazdowa 53, 43-186 Orzesze.

Dane te są zbierane, przechowywane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby działania forum.

Dane nie są przekazywane żadnym innym podmiotom w celach marketingowych.

Użytkownik forum dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych.

Jakie dane gromadzimy

W ramach witryny ekrawiectwo.net gromadzimy dane, które są dobrowolnie podawane przez użytkowników witryny przy zakładaniu konta. Dodatkowo witryna zbiera automatycznie dane statystyczne, np. o aktywności użytkownika na stronach - w ramach usług Google Analytics.

Dane które gromadzimy w celu umożliwienia rejestracji na forum to:

 • adres e-mail - obowiązkowy - jego nie podanie uniemożliwia korzystanie z serwisu
Dane zbierane automatycznie (w celach statystycznych)
 • Adresy IP
Dane opcjonalne, podawane dobrowolnie przez użytkowników forum:
 • Imię i nazwisko
 • Miejscowość
 • Data urodzenia
 • Strona www
 • Nazwa użytkownika
 • Awatar

Wykorzystanie gromadzonych danych

Dane gromadzone w ramach witryny są wykorzystywane w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z forum. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1b przepisów RODO: "przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą". Przez zawarcie umowy rozumiemy tu akceptacje regulaminu forum w chwili rejestracji. Z naszej strony umowa ta jest ona zobowiązaniem do udostępnienia Ci funkcjonalności forum

Twoje dane gromadzimy także w celach statystycznych (ilość odwiedzin na stronie itp) korzystając z usługi Google Analytics. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1f przepisów RODO: "przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów"

Okres przechowywania danych

Gromadzone dane są przechowywane tak długo jak to potrzebne do realizacji celu w jakim zostały zgromadzone, czyli w tym wypadku do uczestnictwa w forum.

Dane te będą usunięte z systemu na żądanie użytkownika przesłane na adres e-mail: [email protected], chyba że istnieje konieczność ich dłuższego przechowywania wynikająca z przepisów prawa - w szczególności przepisów podatkowych, księgowych i statystycznych.

Bezpieczeństwo danych

Dokładamy wszelkich starań by Twoje dane były bezpieczne. Dostęp do naszej witryny jest zabezpieczony protokołem SSL a Twoje dane logowania (hasło) nie są przez nas przechowywane.

Pliki cookie i Local storage

Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie (Local storage). Pliki cookie (inaczej ciasteczka) i technologie Local storage umożliwiają witrynom na generowanie niewielkich informacji tekstowych i zapisywane ich po stronie użytkownika - w przeglądarce (więcej o plikach cookie tutaj). Pliki cookie/local storage są niezbędne do poprawnego działania niniejszej witryny i są używane do zapamiętywania faktu zalogowania się użytkownika w serwisie, a także do zbierania informacji statystycznych o wykorzystaniu witryny (np. ilość odwiedzin, ilość wyświetleń - Google Analytics). Pliki cookie służą też do optymalizacji działania witryny poprzez przechowywanie preferencji użytkownika.

Przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies/local storage na urządzeniu na którym są uruchomione. Możliwa jest jednak zmiana tego działania poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o tym jak to zrobić znajdują się w systemie pomocy oprogramowania używanego do przeglądania witryn internetowych. UWAGA! Ograniczenie możliwości stosowania plików cookies przez przeglądarkę internetową może spowodować nieprawidłowe działanie stron internetowych.

Profilowanie

W ramach witryny nie jest wykorzystywany mechanizm Profilowania (wykorzystywanie danych osobowych w celach personalizacji wiadomości).

Twoje prawa zgodnie z RODO

 1. Prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo do uzyskania dostępu do nich oraz informacji jakie to dane, w jakim celu są przetwarzane i komu są udostępniane.
  W ramach witryny ekrawiectwo.net możesz sprawdzić swoje dane w profilu użytkownika a szczegółowe informacje o przetwarzanych danych znajdziesz w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. Prawo do sprostowania i usuwania danych
  Możesz zażądać od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Cię danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 3. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych które otrzymaliśmy na postawie Twojej wyraźnej i dobrowolnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO)
 4. Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  • a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 6. Prawo do przeniesienia danych
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.